Music

Son Tung MTP Piano Game

App Icon

Published by:

qHp Games

Version:

2.0

Released:

06. 25. 2017

Size:

N/A

Compatible:

2.3 and up
Walk on the dark tiles and compare scores with the Son Tung MTP Fan in worldwide.
A lot of songs to choose from, such as:
- Nơi Này Có Anh
- Lạc Trôi - Sơn Tùng MTP
- Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau
- Âm Thầm Bên Em
- Như Ngày Hôm Qua
- Chắc Ai Đó Sẽ Về
- Buông Đôi Tay Nhau Ra
- Nắng Ấm Xa Dần
- Cơn Mưa Ngang Qua
- Em Của Ngày Hôm Qua
- Ấn nút nhớ ... Thả giấc mơ
- Bình yên những phút giây
- Anh Sai Rồi
- Một Cộng Một Lớn Hơn Hai


Let's prove that you ara the world's fastest person by taking the lowest score and topped the rankings of google play Game.