Role Playing

Phong Vân Hiệp Khách-Vô Song

App Icon

Published by:

Le Tuan Linh

Version:

1.7.5

Released:

03. 10. 2016

Size:

85M

Compatible:

2.3 and up
Tạo nên hiệp khách vô song như trong mộng, hàng tẩu giang hồ
Nội công ngoại công cùng các tuyệt kĩ giang hồ sẽ được tự do sắp đặt tạo nên hiệp khách vô song.
PVP, PVS hệt thống bang phái vô cùng phong phú nơi kết nghĩa của giang hồ.

Hệ thống tình duyên vô tận, không ra trận cũng có thể tiếp sức cho đồng đội.
Mỗi quan hệ khăng khít trong giang hồ không chỉ còn cố định trong đội hình ra trận
Kết nghĩa, thề duyên, tình thân tất cả đều tạo nên những sức mạnh không thường cho đội hình ra trận

Hệ thống tình duyên vô cùng phong phú đen đến hệ một thế giới võ lâm như thật
Ân nghĩa tương tồn, cùng đền ơn và báo oán
Anh thế thân phận cùng được bật mí, dòng máu ta đã chảy về đâu
Cùng lặn lội giang hồ kết nghĩa cùng hiệp khách bốn phương

Tất cả các hiệp khách giang hồ đều đang chờ ta điều khiển.
Quách đại hiệp, Lệnh Hồ công tử, Long cô nương, Đại Lí thế tử, bạn muốn ai cùng ra trận
Tất cả đều sẵn sàng với các đội ngũ môn phái , mĩ nữ cùng mang lại vô vàn niềm vui
Cùng tạo nên đội quân mạnh nhất nào!

Hãy cùng tham gia vào Fan Fage Facebook chính và duy nhất của Phong Vân Hiệp Khách- Vô Song
Link Facebook https://www.facebook.com/phongvanhiepkhachvn